Opatření pro práci s LCD moduly  Podsvětlení  Optické/Elektrické charakteristiky
Rozhraní s MPU  Nulování napájením  Standardní znakové sady  Otázky a odpovědi

Opatření pro práci s LCD moduly
Opatření pro manipulaci s LCD moduly
Varování před statickou elektřinou
Opatření pro pájení LCD modulů
Dlouhodobé skladování
Ochrana před elektrickým přepětím
Opatření pro používání LCD modulů

Opatření pro manipulaci s LCD moduly

LCD Moduly Powertip Technology byly pečlivě zkopmletovány a nastaveny před dodávkou, proto dodržujte následující postupy pro manipulaci s nimi:

(1) Nevystavujte moduly nadměrným otřesům.

(2) Neupravujte nebo nenastavujte štítek kovového rámečku.

(3) Neupravujte desku tištěných spojů.

(4) Omezte pájení na desce plošných spojů pouze na V/V vývody.

(5) Nedotýkejte se propojovacích gum (vnitřní konektor) a neměňte jejich umístění.

Varování před statickou elektřinou

LCD Moduly Powertip Technology používají obvody CMOS LSI. Opatření k ochraně před statickou elektřinou jsou dodržována během všech procesů od výroby až k dodávce. Jestliže manipulujete s moduly, věnujte jejich ochraně takovou péči, jako při práci s CMOS obvody.

 1. Nevyjímejte LCD modul z ochranného obalu do té doby, než dojde k jeho montáži:
 2. LCD moduly jsou jednotlivě baleny v ochranných obalech, speciálně vyrobených na ochranu před statickou elektřinou. LCD modul by neměl být vyjímán z obalu do té doby, než přistoupíte k pájení jeho vývodů. Když skladujete LCD moduly, mějte je zabaleny v antistatických obalech, v obalech chránících před statickou elektřinou nebo v elektricky vodivých obalech.

 3. Používejte vždy uzemnění svého těla při manipulaci s LCD moduly:
 4. Používejte vždy uzemnění svého těla během práce s LCD moduly od té chvíle, kdy je vyjmete z antistatického obalu až po namontování. Jestliže je potřeba s LCD moduly manipulovat, modul jednou vyjmutý z antistatického obalu umístěte vždy do elektricky vodivého obalu. Vyvarujte se nošení oděvů ze syntetických vláken. Doporučujeme bavlněné oděvy nebo oděvy z vláken s vodivou (antistatickou) úpravou.

 5. Pájecí zařízení:
 6. Páječka použitá pro pájení V/V vývodů by měla splňovat požadavky ESD ochrany před elektrostatickým výbojem. Páječka izolována od pájecího hrotu nebo by měl být uzemněn pájecí hrot.

 7. Elektrická osazovací zařízení:
 8. Jestliže jsou LCD moduly montovány elektrickým osazovacím zařízením, pak by tato montáž měla být uzemněna, kvůli ochraně před špičkovým šumem, který vzniká otáčením motoru.

 9. Uzemnění osazovacího pracoviště:
 10. I když je montážní lavice uzemněna hliníkovou nebo ocelovou deskou, vždy vzniká možnost elektrického výboje, způsobeného příliš nízkým odporem. Proto doporučujeme používat elektricky vodivou (gumovou) podložku.

 11. Sloupávejte ochranou fólii pomalu:
 12. Na LCD modulu je fólie chránící povrch displeje před znečištěním, poškrábáním, poškozením pájecí pastou apod. Příliš prudké stržení ochranné fólie může zapříčinit vznik statické elektřiny. Sloupávejte tedy ochranou fólii pomalu.

 13. Vlhké prostředí:

přijatelná relativní vlhkost je 50~60%.

Opatření pro pájení LCD modulů

Pro pájení LCD modulů by měly být dodržovány následující postupy:

*Pájet můžete pouze V/V vývody.

*Používejte páječku s no-leakage.

Dále byste měli věnovat pozornost následujícímu:

(1) Podmínky pro pájení V/V vývodů:

Teplota hrotu: 280°C +10°C

Čas pájení: 3-4 vteřiny/vývod

Typ pájky: euktetická pájka (plněná kalafunou)

Vyvarujte se používání pájecí pasty, protože ta může proniknout do LCD modulu, a tak eventuálně způsobit znečištění. Když je vyžadováno čištění, neodstraňujte ochranou fólii až do té doby než skončíte s pájením V/V vývodů. Tím vyloučíte znečištění pájecí pastou.

(2) Odpájení přívodů:

Když mají být odstraněny přívody nebo konektory, které byly připájeny k LCD modulu, odstraňte je pouze tehdy je-li pájka ve spoji dostatečně roztavena. Jestliže je přívod nebo konektor odstraňován silou, může to zapříčinit ulomení nebo sloupnutí vývodu. Doporučujeme používat páječku s odsáváním. Nezkoušejte pájet přívod nebo konektor více než trojnásobek času stanoveného pro daný modul.

Dlouhodobé skladování

Když dlouhodobě skladujete LCD moduly je nutné dodržovat následující postup:

Pokud správně neuskladníte moduly, může to mít za následek zhoršení kvality polarizátoru a zoxidování V/V vývodů, které mohou být potom hůře pájitelné.

 1. Pokud je to možné, skladujte moduly v originálním balení.
 2. Pro jednotlivé moduly: umístěte je do antistatického obalu, uzavřete otvor a skladujte je na místech, kde nejsou vystavena přímému slunečnímu světlu nebo světlu z fluorescenčního osvětlení.
 3. Skladujte v teplotním rozsahu 0°C až 35°C při nízké vlhkosti. Poznámka: Prohlédněte si ve specifikaci modulu údaje s požadavky ohledně skladovací teploty a vlhkosti.
Ochrana před elektrickým přepětím

LCD moduly nejsou opatřeny ochranným obvodem proti přepětí. Proto doporučujeme používat elektrický zdroj, který poskytne proudovou ochranu.

Opatření pro používání LCD modulů:

Zabraňte vnějším otřesům.

Neotírejte povrch LCD modulu tvrdými materiály.

Nepůsobte na povrch LCD modulu nadměrnou silou.

Nevystavujte moduly po delší dobu přímému slunečnímu světlu nebo světlu z fluorescenčního osvětlení.

Vyvarujte se skladování při vysoké teplotě a vlhkosti. (Když budete skladovat moduly po delší dobu při teplotě 40°C nebo vyšší, měla by být relativní vlhkost menší než 60%)

Tekutina uvnitř LCD modulu je nebezpečná. Nedovolte, aby tato tekutina přišla do styku s očima či do úst.