Opatření pro práci s LCD moduly  Podsvětlení  Optické/Elektrické charakteristiky
Rozhraní s MPU  Nulování napájením  Standardní znakové sady  Otázky a odpovědi

 Otázky a odpovědi 

1. Nastavení kontrastu alfanumerického LCD modulu.

Existují dva způsoby jak nastavovat kontrast: Podívejte se prosím na následující vyobrazení:

 1. Vnitřní: J2 zkratujte, přidejte vhodný rezistor na pozici R7 pro ovládání kontrastu.
 2. Vnější: J1 zkratujte, R7=0, Připojením VR můžete regulovat kontrast externě. Prohlédněte si následující diagram:

2. Připojení a napájení podsvětlení.

Existují dva způsoby jak připojit a napájet podsvětlení. Podívejte se na následující diagram:

 1. Vývody 1 a 2 (Vdd a Vss): zkratujte J3, přidejte rezistor na pozici R9.
 2. Vývody 15 a 16: zkratujte J4, přidejte rezistor na pozici R8.

Poznámka: Jas můžete ovládat změnou hodnoty R8 nebo R9.

3. Referenční tabulka pro určení vztahu mezi teplotním rozsahem, pohledovým úhlem a typem polarizátoru:

Polarizátor Normální Rozšířený Normální Rozšířený
06:00 12:00 06:00 12:00 06:00 12:00 06:00 12:00
Reflektivní A D G J M P S V
Transflektivní B E H K N Q T W
Transmitivní C F I L O R U X

4. Rozdíly mezi obvody řadiče, kontroléru a kontrolér/řadiče:

5. Minimální velikost bodu a rozteč na LCD, ITO linka na LCD a elastomerový (zebra) konektor:

6. Výhody a nevýhody různých verzí podsvětlení:

7. Porovnání TN, STN, a FSTN technologií:

8. Rozdíly mezi reflektivními, transflektivními a transmissivními displeji?

  Reflektivní: Takový displej obsahuje difuzor. Tato vrstva odráží světlo, které dopadá na přední stranu displeje. Reflektivní displej potřebuje okolní osvětlení jako světelný zrdoj, protože nemá žádné podsvětlení.

  Transflektivní: Typ, který je vázán na zadní polarizátor. Umožňuje světlu projít jak skrz, tak odrazit se od přední strany displeje.

  Transmitivní: Typ, který nemá reflektor nebo transflektor laminovaný na zadní polarizátor. Tento typ musí používat podsvětlení. Nejčastější je transmitivní negativní obraz.

9. Způsob jak dosáhnout 3,0V LCD modulu:

A. Integrovaný obvod: Vybírejte obvody, ktré mohou být řízeny napětím 3,3V nebo menším. Zde je seznam IO, které mohou splňovat tyto požadavky:

   Kontrolér:

   KS0066U 2.7 ~ 5.5V

   KS0070B 2.7 ~ 5.5V

   HD44780U 2.7 ~ 5.5V

   Řadič:

   KS0065 2.7 ~ 5.5V

   KS0063 2.7 ~ 5.5V

   SED1181 5.0V min.

B. LCD panel: Pro většinu LCD panelů je řídící napětí vyšší než 3,3V. Potom je nutné ke zvýšení napětí přidat "negativ voltage" IO na desku plošného spoje modulu nebo na zákaznickou základní desku. Několik NV generátorů je následujících:

NV IC: SCI7661 3X teplotní kompenzací.

SCI7660 2X, obsahuje maticového fontu (za mnohem menší cenu).

Jestliže NV IO musí být začleněn na desku plošného spoje modulu, potom vznikají dva možné ohledy:

   1. Cena nástrojů
   2. Deska plošného spoje je příliš malá pro NV IO. Jesliže není na desce dostatečný prostor, je možným řešením zaměnit jeden kontrolér s řadičem za samotný kontrolér (např. zaměnit KS0066(U) a KS0065(B) za KS0070). Cena za jednotku bude sice trochu vyšší, ale ušetří se tím celkový prostor na desce plošného spoje a eliminuje se přestrojení desky plošného spoje.
   • Některé TAB IO jako např. typ SED1560 obsahují výkonový obvod, který může zesilovat vstupní napětí pro řízení LCD. V tomto případě není nutné přidávat NV IO pro zvyšování napětí.

C. Podsvětlení:

CCFL a EL: Tohoto podsvětlení vyžaduje převodník. Vybraný převodník nemůže překročit 3,3 V.

LED: Pro dosažení požadavku 3,3V je nutné používat boční LED podsvětlení. Poznámka: boční LED podsvětlení bude stále spotřebovávat velký proud.

10. Pohledový úhel:

Pohledový úhel je směr, ze kterého je displej nejlépe čitelný. Ten se stanoví již při výrobě a nelze jej měnit natáčením polarizátoru. Pohledový směr je specifikován jako poloha ukazatele na hodinách, například 6:00 a 12:00. Prohlédnete si následující obrázek:

11. Objasnění termínu "duhový" efekt:

Týká se červených a zelených kruhů nebo duhy na skle LCD. Tento problém způsobuje LCD panel pod nerovným tlakem kovového rámečku. Tento problém je u LCD modulů velmi běžný a normálně neovlivní výkon nebo zobrazování displeje za provozu.

12. Přiřazení vývodů u alfanumerického modulu:

Příklad: standardní 14 vývodový alfanumerický modul:

PIN 1: Vss

PIN 2: Vdd

PIN 3: Vo

PIN 4: RS

PIN 5: R/W

PIN 6: Enable

PIN 7 ~ 14: DB0 ~ DB7

13. Co je teplotní kompenzace a proč je vyžadována?

Pracovní napětí LCD se mění v závislosti na teplotě. Pracovní napětí se musí zvyšovat s klesající teplotou, jinak se zhorší kontrast. Naopak pracovní teplota musí klesat s nárůstem teploty, jinak se zhorší kontrast. Z tohoto důvodu je často požadováno u grafických modulů, aby vstupní napětí bylo adekvátně řízeno. Obvod pro teplotní kompenzaci je obvod, který řídí vstupní napětí v závislosti na změnách teploty. Tento obvod může být umístěn na LCD modulu nebo na zákaznické základní desce.

14. Problémy modulu s LED podsvícením, u kterého tmavne zobrazení:

Tento problém je více než pravděpodobně způsoben teplem vyzařovaným z LED podsvícení. V tomto případě LED podsvícení spotřebovává příliš mnoho energie. Když teplota roste, ????????????????????????????????????. Výsledkem je špatný kontrast a zobrazení tmavne. Řešením je snížit příkon LED. Toho můžete dosáhnout zvýšením hodnoty R8 nebo R9 a zmenšit tak proud odebíraný LED podsvícením.

15. Řízení LED podsvětlení na vývodu 14:

Zkratujte J2 - Vdd řídí vstup pro LED podsvětlení. Navíc je nutné zařadit proud omezující rezistor ke snížení napětí z 5V na 4,2V.

Poznámka: Jestliže LED spotřebovává příliš mnoho proudu,????????????????????????????????. Jestliže budete zvyšovat hodnotu R9, bude se zmenšovat proud odebíraný LED podsvětlením neboli poroste vstupní napětí do LCD v závislosti na zmenšování hodnoty R7.

16. Stručný popis různých IO kontrolérů:

Číslo fontu

Označení IO

Teplotní rozsah

Znaková sada

SO

KS0066 Rozšířený Anglická/Japonská

EA

SED1278 Normální Anglická/Japonská

S5

KS0066 Rozšířený Anglická/Evropská

EB

SED1278 Normální Anglická/Evropská

17. Ukázky spotřeby proudu LED, EL podsvětlení a LCD pro následující moduly:

Model

LCM

LED

EL

PC1602-F

1.3mA

120mA

3.26mA

PC2002-B

1.8mA

200mA

5.3mA

PC2004-A

1.8mA

260mA

7.2mA

PC4004-A

2.2mA

440mA

7.5mA

18. Rozsah Vop pro alfanumerické a grafické LCD moduly:

Typ LCD Vop pro N.R. Vop pro R.R.
Alfanumerický

4.2 ~ 4.8V

5 ~ 9V

Grafický

5.5 ~ 26V

6 ~ 28V

Poznámka:
N.R. = nornální teplotní rozsah
R.R. = rozšířený teplotní rozsah