Opatření pro práci s LCD moduly  Podsvětlení  Optické/Elektrické charakteristiky
Rozhraní s MPU  Nulování napájením  Standardní znakové sady  Otázky a odpovědi

Nulování napájením

Vnitřní nulovací obvod bude pracovat správně tehdy, když budou splněny následující podmínky pro napájení. Jesliže tento obvod nepracuje správně, proveďte počáteční nastavení podle instrukcí.


Veličina


Označení

Podmínky

měření

Standartní hodnota


Jednotka

Min.

Typ.

Max.

Napájení - doba náběhu

trse

-----

0.1

-----

10

mS

Napájení - doba vypnuti

toff

-----

1

-----

-----

mS


Funkce nulování


Inicializace vnitřním nulovacím obvodem

Obvod HD44780 automaticky inicializuje (nuluje) při zapnutí napájení (vestavěný vnitřní nulovací obvod). Během inicializace jsou provedeny následující instrukce. Příznak BF (busy flag) je podržen v aktivním stavu až do konce inicializace. (BF=1) Aktivní stav je 10 ms po dosažení Vdd 4,5V.

 1. Vynulování displeje
 2. Nastavení funkcí
 3. DL=1: osmibitový přenos dat

  DL=0: čtyřbitový přenos dat

  N=1: 2 řádky

  N=0: 1 řádek

 4. Nastavení zobrazení
 5. D=0: Displej vypnut C=0: Kurzor vypnut

  B=0: Blikání vypnuto

 6. Nastavení vstupního módu

1/D=1: +1 (inkrematace) S=0: bez posunu

Poznámka: Pokud nebudou dorženy podmínky pro napájení, interní nulovací obvod nebude správně fungovat a inicializace se neprovede. Inicializujte prosím použitím instrukčního souboru MPU.


Inicializace instrukcemi

Jestliže napájecí podmínky nejsou dodrženy, je pro správnou funkci vnitřního nulovacího obvodu nutné inicializovat použitím instrukcí.

Použijte prosím následující postup.