PG 9732-B Series
PG12232-A
Rozměry a blokové schéma
                  

Značení LCD modulů

Mechanická specifikace

Celková velikost

42,0 * 28,9

Modul

H2 / H1

Viditelná plocha

36,0 * 21,0

W/O B/L

-

Velikost bodu

0,28 * 0,39

EL B/L

-

Rozteč bodů

0,32 * 0,43

LED B/L

4,7

Přiřazení vývodů

Vývod č.

Označení

Funkce

1 N.C No Connection
2 FRS Static driver output
3 FR LCD Ac signal I/O
4 Dyo Common driver signal output
5 CL DOF
6 DOF LCD blanking control I/O
7 VS1 Iternal power supply
8 M/S Master/slave mode select
9 RST Reset
10 P/S Serial/Parallel data select
11~12 CS1,CS2 Chip select
13 C86 Microprcessor interface select
14 A0 Control/display data flag
15 WR Write enable input
16 RD Databus output enable
17/26 Vdd/Vss Power supply
18~25 D0-D7 Data bus line
27 Vout DC voltage output
28~32 CAP1~CAP3 Capacitor connoction
36~40 V1~V5 Bias for LCD driver supply voltage
34 VR Voltage adjust

Absolutní maximální hodnoty

Veličina

Označení

Min.

Max.

Jednotky

Napájecí napětí

Vdd-Vss

0

7

V

Řídící napájecí napětí LCD

Vdd-Vee

0

20

V

Vstupní napětí

Vin

0

18,3

V

Elektrické charakteristiky (Vdd=+5V, Ta=25oC)

Veličina

Označení

Podmínky

Min.

Typ.

Max.

Jednotky

Logické napájecí napětí

Vdd

-

4,5

5

5,5

V

Vstupní napětí "H"

VIH

-

0,7Vdd

-

-

V

Vstupní napětí "L"

VIL

-

-

-

0,3Vdd

V

Výstupní napětí "H"

VOH

-

0,8Vdd

-

-

V

Výstupní napětí "L"

VOL

-

-

-

0,2Vdd

V

Napájecí proud

Idd

-

-

-

-

mA

Řídicí napětí LCD

VLCD

Vdd-Vo

-

-

-

V